יתרונות ההשקעה בנדל”ן

בזמנים בהם שוק ההון תנודתי והעתיד נוטה לחוסר ודאות, השקעות בתחום הנדל”ן יכולות להוות את אחת הדרכים לפיזור הסיכונים בין השווקים השונים. כיוון שקיים מתאם נמוך בין השקעה בשוק ההון להשקעות בתחום הנדל”ן, גם כאשר אחד מאפיקי ההשקעה במגמת ירידה, ההשקעה באפיק הנוסף ממתנת את הירידות ומאפשרת ניהול תיק השקעות יציב יותר.

אילו השקעות בנדל”ן אפשריות?

אפשר לסווג את ההשקעות בשוק הנדל”ן למספר תחומים עיקריים:

נדל”ן מניב – השקעה בנדל”ן מניב משמעה רכישת נכס נדל”ן המיועד להשכרה. רווחי ההשקעה מסוג זה נמדדים בשני מרכיבים: מרכיב דמי השכירות החודשיים אשר מתווסף לתזרים המזומנים השוטף של בעל הנכס, והרווח הנוצר בין מחיר הרכישה לבין מחיר מכירת הנכס.

נדל”ן לפיתוח – השקעה בנדל”ן לפיתוח משמעה רכישת נכס נדל”ן ופיתוחו, כאשר הרווחים מתקבלים מההפרשים בין מחיר רכישת ופיתוח הנכס לבין מחיר מכירתו של הנכס. פיתוח נדל”ן יכול להיות כל דבר החל מרכישת דירה הזקוקה לשיפוץ זול, ביצוע השיפוץ, ומכירתה במחיר גבוה ועד לרכישת קרקעות והשבחתן באמצעות ביצוע תהליכי הפשרה, ביצוע פרויקט בנייה על קרקעות אלו ומכירת הנכס בסיומו של התהליך.

קרנות ריט – קרנות ריט (REIT – Real Estate Investment Trust) הן למעשה מניות של חברות אשר לפחות 75% מהכנסותיהן נובעות מנדל”ן מניב ואשר מחלקות לפחות 90% מהרווח הנקי שלהן למשקיעים כדיבידנד.

תעודות סל של קרנות ריט – תעודת סל של קרנות ריט הינה השקעה המפזרת את ההשקעה בקרנות ריט רבות וכך מפזרת את הסיכון שקיים בהשקעה בקרן בודדת.

אג”ח של חברות נדל”ן – גם רכישת אג”ח של חברות נדל”ן הינה השקעה עקיפה בשוק הנדל”ן, על ידי רכישת אגרות חוב המקושרות לחברות נדל”ן.

השקעה באקוויטי פרטי (Private Equity) – השקעה באקוויטי הינה השקעה הפתוחה, למעשה, רק למשקיעים מוסדיים (חברות ביטוח או קרנות פנסיה). מדובר בהשקעה ישירה בהונן של חברות נדל”ן.

יתרונות ההשקעה בנדל”ן –

אם יש נכונות להשקיע זמן ולרכוש את הידע הדרוש לשם ניהול עצמי של נכס נדל”ן, השקעה בנכסי נדל”ן מהווה השקעה מוצלחת ובעלת סיכוי טוב להשגת תשואה עדיפה. שוק הנדל”ן אינו מתנהג כשוק ההון ולכן פיזור סיכוני ההשקעה בין שוק הנדל”ן לשוק ההון מקטין את רמת הסיכון הכללית בתיקי השקעות , בין אם מדובר בהשקעה ישירה בנכסי נדל”ן ובין אם מדובר בהשקעה בנכסי נדל”ן פיננסיים. לצד תוספת הכנסה חודשית קבועה, המשקיע זוכה לנכס שאותו הוא יכול להעביר בירושה לילדיו. כאשר הנכס נרכש בגיל צעיר, או ללא משכנתא לקראת הפרישה לגמלאות, ההכנסה מדמי השכירות יכולה להוות תחליף או השלמה לקצבת הפנסיה, בהבדל אחד – לאחר מותו מוריש האדם את הנכס ליורשיו. נקודה נוספת שחשוב לציין, בקשר להשקעה באפיקי נדל”ן, היא האפשרות לפנות ליועץ בעל מומחיות וניסיון בתחום זה. בצורה שכזו ניתן לחזור ולהשקיע בנדל”ן באופן ישיר מחד גיסא, ומאידך לחפות על חוסר הידע בתחום, וזאת באמצעות הידע וההתמחות של היועץ.