תן לנו לנווט את הכוח לתועלת שלך

משכנתא או שכירות ?

מחשבון זה יעזור לכם לבצע חישוב השוואתי ולאמוד את העלויות של שכירת נכס ומנגד את העלויות של קניית נכס. מאחר שיש כל מיני כוחות הפועלים בשוק (ריבית, מס רכוש, מדדים, שווי שוק, עלויות רכישה וכו '), חישוב השוואתי של העלות של שכירת נכס לעלות של קניית נכס היא הרבה יותר מורכבת מסתם חישוב השוואתי של תשלום המשכנתא החודשי אל מול תשלום דמי השכירות החודשיים. מחשבון זה יעזור לכם לחזות את ההשפעה נטו בכדי שתוכלו לקבל החלטה מושכלת.

סימון עזר: לקבלת הסברים סמנו את שדות כניסה, לחץ על לחצן האפשרויות שלצד התיאור.

הערה: הקפידו להזין "0" (אפס) בכל תא אשר לא רלוונטי לחישוב .

מחשבון השוואתי לשכור נכס או לקנות נכס ?שכר דירה חודשי: ₪ 
ביטוח שכירות חודשית: ₪ 
שיעור האינפלציה השנתי הצפוי:    %
מחיר הרכישה של הנכס: ₪ 
מהו ההון העצמי: ₪ 
תקופת המשכנתא בשנים:
ריבית שנתית למשכנתא:    %
שכ"ט למשרד תיווך באחוזים:    %
שכ"ט לעורך-דין באחוזים:    %
עלויות נוספות להלוואה: ₪ 
אחוז הריבית עבור ביטוח המשכנתא EMI:    %
שכ"ט ליועץ משכנתאות:    %
עלויות נוספות לרכישה: ₪ 
תשלום ממוצע חודשי עבור תחזוקה: ₪ 
תשלום מס הרכישה השנתי בהתאם למספר השנים : ₪ 
התשואה השנתית מנכס מושכר:    %
הצפי לריבית על פיקדון בנקאי:    %
צפי לעליית מחיר הנכס באחוזים מידי שנה:    %
מספר השנים הצפוי למגורים בנכס:
עלות שיפוץ צפוי באחוזים:    %
סה"כ העלות המשוערת של שכירת הנכס: ₪ 
סה"כ העלות המשוערת של רכישת הנכס: ₪ 

שימוש במחשבון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי מתאים המתבסס על הנתונים והצרכים הספציפיים של המשתמש. המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. טריפל A לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.