השקעה בנדל”ן

יתרונות ההשקעה בנדל”ן בזמנים בהם שוק ההון תנודתי והעתיד נוטה לחוסר ודאות, השקעות בתחום הנדל”ן יכולות להוות את אחת הדרכים לפיזור הסיכונים בין השווקים השונים. כיוון שקיים מתאם נמוך בין השקעה בשוק ההון להשקעות בתחום הנדל”ן, גם כאשר אחד מאפיקי ההשקעה במגמת ירידה, ההשקעה באפיק הנוסף ממתנת את הירידות ומאפשרת ניהול תיק השקעות יציב יותר. […]

Read More