תן לנו לנווט את הכוח לתועלת שלך

מחשבון מחזור משכנתא

מחשבון זה יעזור לך לבצע חישוב ולאמוד את הכדאיות של מחזור המשכנתא הקיימת שלך. מאחר ויש מגוון כוחות הפועלים מאחורי הקלעים (מדדים, שינוי שע"ח, שינוי ריבית וכו '), בדיקת כדאיות למחזור משכנתא היא בדיקה הרבה יותר מורכבת מסתם חישוב השוואתי של תשלום המשכנתא הקיים אל מול תשלום משכנתא חדש. מחשבון זה יעזור לך לחזות את החיסכון נטו בכדי שתוכל לקבל החלטה מושכלת.

מחשבון מחזור משכנתאהכנס את יתרת המשכנתא המעודכנת לסילוק:
הכנס את התשלום בגין ההחזר החודשי:
הכנס את אחוז ריבית המשכנתא נכון להיום:
הכנס את הריבית שאתם שואפים לקבל לטובת מחזור המשכנתא:
הכנס את מספר השנים של המשכנתא לאחר המחזור:
הכנס עלויות שאתה נדרש לשלם בגין המחזור: (והקלק חשב לתוצאה)
זהו ההחזר החודשי החדש כתוצאה מהמחזור:
חיסכון חודשי:
מספר החודשים שיכסה את עלויות המחזור:
זהו תשלום הריבית שתשלם במצב הקיים ( לפני המחזור):
זהו תשלום הריבית שתשלם במצב החדש ( לאחר המחזור):
זהו החיסכון בתשלומי ריבית כתוצאה מהליך המחזור:
חיסכון נטו כתוצאה מהמחזור (לאחר הפחתת עלויות נלוות) :

שימוש במחשבון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משכנתאות אישי מתאים המתבסס על הנתונים והצרכים הספציפיים של המשתמש. המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. טריפל A לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.